Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Aby możliwe było rozpoczęcie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w większości rodzajów świadczeń wymagane jest posiadanie wpisu we właściwej księdze rejestrowej. Wyróżniamy następujące rejestry:

  • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  • Rejestr Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów
  • Rejestr Praktyk Zawodowych Pielęgniarek i Położnych

Przeprowadzamy za Państwa cały proces rejestracji we właściwym rejestrze oraz zajmujemy się jego bieżącą aktualizacją.

Copyright © 2009-2021. All Rights Reserved.