Ministerstwo Zdrowia

Cały obszar działalności leczniczej jest regulowany w przeważającej większości przez akty prawne wydawane przez Ministra Zdrowia. 
Oferujemy Państwu bieżące informacje dotyczące zmian w aktach prawnych regulujących Państwa zakres świadczonych usług medycznych.

Zajmujemy się również obsługą statystyki publicznej na potrzeby Ministra Zdrowia. 

Copyright © 2009-2021. All Rights Reserved.