Główny Urząd Statystyczny

Odpowiednia rejestracja podmiotu medycznego ma bardzo duże znaczenie w późniejszym świadczeniu usług medycznych oraz pracy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o rejestrację w Głównym Urzędzie Statystycznym podmiotów leczniczych.

Zajmujemy się również obsługą statystyki na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego

Copyright © 2009-2021. All Rights Reserved.